تخفيضات يوم الاثنين عبر الإنترنت - خصم 50% + شحن مجاني في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 2-4 أيام

0

عربة التسوق فارغة

Sale Off
جهاز إزالة الشعر بالليزر في المنزل بدون ألم

PAIN FREE-AT-HOME-LASER HAIR REMOVAL-HANDSET


 • Safe & Easy to Use

 • Proven Results

 • Free Shipping


$254.00$538.00

50% OFF


4 interest-free installments, or from $15.25/mo with

 • Check your purchasing power • Permanent Hair Removal:

  Noticeable reduction is seen within a couple uses, & full results after less than 12 uses.

 • Once Per Week

  Full-body laser hair removal sessions are done in just 5-10 minutes, once per week.

 • Save Money:

  Never make a hair removal appointment again. No replacements or refills needed.

 • Convenient:

  Anyone can use the 5minSkin handset safely from head to toe including upper lip, chin, underarms, legs, arms, and bikini area.

 • Fast & Easy

  So easy to use you can treat any body part in minutes.

 • Safe & Painless:

  5minSkin is safe for at-home laser hair removal and will give you permanent, smooth results - when treating near your eyes, we recommend using the included eye protection.

What to expect:


 • Safe, Easy To Use, Painless

  No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.

 • Reclaim Your Time

  5 - 10 minutes once a week is all it takes to complete a full body session and permanently remove all unwanted hair.

 • Works Everywhere

  Our Laser Hair Removal Device helps you take on the world with confidence and is portable for touchably-soft skin wherever you go.

 • Unconditional 90- Day Guarantee

  No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.

Safe, Easy To Use, Painless

No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.

Reclaim Your Time

No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.

Works Everywhere

No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.

Unconditional 90- Day Guarantee

No more nasty razor burns, cuts, & ingrown hairs. Achieve hair-free skin without the pain of shaving and waxing. Completely safe on all body parts.


Thousands Of Happy Users

We evaluated how many weeks it took for us to stop our hair growth, ideally trying to stop hair growth a couple months into weekly use.

5minskinVs. Competition

5minskin

 • Built-in Glide Mode covers more skin surface area for a faster hair-removal experience (5 - 10 minutes).

 • Sleek & ergonomic design fits into the palm of your hand and travel luggage.

 • IPL Laser permanently removes hair with visibly smoother, silkier skin in 1 to 2 uses.

 • Safely & effectively removes hair on the most sensitive and difficult to reach regions such as bikini, Brazilian, face, underarms, and more.

Competition

 • Takes 5x longer on average to achieve similar hair-removal results.

 • Outdated & clunky handsets are heavy and difficult to travel with.

 • Traditional laser devices only target the hair follicles with no benefit to the surrounding skin tissue.

 • Laser light is monochromatic, non-divergent and targets only very specific concerns.

Hair Removal Just Got Way Easier...

Its easy to use system & quick results let people overcome their hairiest problem areas and achieve the silky, smooth skin they deserve.

 • 2-4 weeks
 • 5-8 weeks
 • 8-12 weeks

After just one or two sessions, you'll be pleasantly surprised by how quickly & visibly your hair growth has slowed.

*Disclaimer - results may vary from person to person

After just one or two sessions, you'll be pleasantly surprised by how quickly & visibly your hair growth has slowed.

*Disclaimer - results may vary from person to person

After just one or two sessions, you'll be pleasantly surprised by how quickly & visibly your hair growth has slowed.

*Disclaimer - results may vary from person to person

The 5Minskin Difference


 • Confidence-Boosting

 • Long-lasting Results

 • Eliminates Ingrown Hairs

 • Convenient & Easy To Use

 • Precision Hair Removal

 • 5 Minute Sessions For Flawless Skin

 • Save On Salon Treatments

 • Suitable For Most Skin Tones

 • Works On All Body Parts

 • Painless, Permanent Hair Removal


 • Confidence-Boosting

 • Long-lasting Results

 • Eliminates Ingrown Hairs

 • Convenient & Easy To Use

 • Precision Hair Removal

 • 5 Minute Sessions For Flawless Skin

 • Save On Salon Treatments

 • Suitable For Most Skin Tones

 • Works On All Body Parts

 • Painless, Permanent Hair Removal

Hair Removal Just Got Way Easier...

Its easy to use system & quick results let people overcome their hairiestproblem areas and achieve the silky, smooth skin they deserve.

Shaving

$490*

Waxing

$3,250*

Laser

$2,800**

 • 5MinSkin

  $538.00$254.00

Shaving

$490*

Waxing

$3,250*

Laser

$2,800**

Shaving

$538.00$254.00

Will 5minskin Work For Me?

STEP 1

Choose The Skin Tone Closest To Yours:

STEP 2

Which Color Matches Your Hair Root Most?:

Love It In 90 Days Or

Don’t Pay

No hassle, no fuss, love it in 90 days or get a full refund on us. If you're not completely satisfied in that time you won't pay a dime.

See what our customers think

Frequently Asked Questions

How Long Before I See Results?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

How Often Do I use It?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Is it Suitable for the Face & Brazilian?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Is It Safe?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Does It Remove Hair Permanently?

Yes. The Intense Pulsed Light (IPL) kills hair growth cells and follicles. Hair grows back slower and sparser, reducing hair growth permanently overtime.

Join the challenge starting at just $169.

Sale Off
جهاز إزالة الشعر بالليزر في المنزل بدون ألم

PAIN FREE-AT-HOME-LASER HAIR REMOVAL-HANDSET


 • Safe & Easy to Use

 • Proven Results

 • Free Shipping


$254.00$538.00

50% OFF


4 interest-free installments, or from $15.25/mo with

 • Check your purchasing power • Permanent Hair Removal:

  Noticeable reduction is seen within a couple uses, & full results after less than 12 uses.

 • Once Per Week

  Full-body laser hair removal sessions are done in just 5-10 minutes, once per week.

 • Save Money:

  Never make a hair removal appointment again. No replacements or refills needed.

 • Convenient:

  Anyone can use the 5minSkin handset safely from head to toe including upper lip, chin, underarms, legs, arms, and bikini area.

 • Fast & Easy

  So easy to use you can treat any body part in minutes.

 • Safe & Painless:

  5minSkin is safe for at-home laser hair removal and will give you permanent, smooth results - when treating near your eyes, we recommend using the included eye protection.

logo-paypal paypal